بره،موم

بره‌ موم چیست؟

بره‌ موم  ماده ای رزینی مانند از جوانه های درختان صنوبر و مخروط است. بره‌ موم به ندرت به شکل خالص در دسترس می‌باشد. این

ادامه مطلب»