عسل،دیابت

عسل و دیابت

عسل و بیماری دیابت آزمایش ها ثابت کرده اند که اگر بیماران دیابتی، عسل طبیعی را در وعده های غذایی خود بگنجانند، قند خون آن ها

ادامه مطلب»